Giải pháp nào để bất động sản thúc đẩy nền kinh tế phát triển?

Giải pháp nào để bất động sản thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Cần chế tài mạnh trong đấu giá quyền sử dụng đất

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua còn phát sinh nhiều

Những chính sách nào sẽ tác động mạnh mẽ tới thị trường BĐS trong 2022?

Những chính sách nào sẽ tác động mạnh mẽ tới thị trường BĐS

Bảng giá đất là gì? Những điều cần biết về bảng giá đất

Bảng giá đất là gì, những điều cần biết về bảng giá đất

Nên có bảo hiểm rủi ro cho người mua nhà hình thành trong tương lai?

Khách hàng là bên “nắm đằng chuôi” trong các giao dịch mua bán nhà đất, đặc biệt là nhà ở hình thành trong tương lai. Do đó, HoREA cho