ChatGPT là gì?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI, dựa trên kiến trúc GPT (Generative Pre-trained Transformer)

ChatGPT tác động đến bất động sản thế nào

ChatGPT chưa thể đe dọa thị trường lao động bất động sản, hiện một số nhà tư vấn địa ốc dùng nó chủ yếu để hỗ trợ công việc

23 chiến lược bảo vệ doanh nghiệp trước suy thoái

Lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng, tắc nghẽn dòng tiền, biến động chuỗi cung ứng, tâm lý cẩn trọng của các nhà đầu tư,… đây đều là những

Mô hình kim tự tháp nhiều tầng

Chúng ta có thể so sánh con đường đơn giản hóa với một mô hình kim tự tháp. Con đường dẫn đến phần cốt lõi, đơn giản và tinh

9 cách để cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng

Khi chúng ta hoạt động hằng ngày, chúng ta gửi một năng lượng vào thế giới và chúng ta sẽ nhận lại được một năng lượng khác.