Chiến lược marketing lấy khách hàng làm trung tâm

Khi làm kinh doanh thì người đảm bảo sẽ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, công ty, cá nhân chính là lượng khách hàng trung thành, khách hàng

Thấu hiểu khách hàng

Thấu hiểu khách hàng chính là chìa khóa tạo nên thành công cho mỗi tổ chức kinh doanh. Thế nhưng đây cũng là một bài toán khó đối với

Cách thiết kế chiến lược trải nghiệm khách (cx)

Cách thiết kế chiến lược trải nghiệm khách

Chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả KPI

Định nghĩa và cách thức sử dụng Khi điều hành doanh nghiệp nhỏ hoặc chạy chiến dịch tiếp thị, linh cảm của bạn cũng góp phần thành công. Thế